Usluge prodavateljima

 • pregled, fotografiranje, procjena Vaše nekretnine
 • predstavljanje Vaše nekretnine na vodećih 26 portala u RH i inozemstvu kao i na vrlo pregledavanoj našoj stranici
 • zastupanje Vas kao prodavatelja po Punomoći kod prodaje nekretnine što u našem poslu nije rijetkost, naročito ako prodavatelj ne živi na mjestu gdje je nekretnina. Susrećemo se redovito u našem radu i s vrlo rijetkim Punomoćima putem kojih nas klijenti opunomoćuju da ih zastupamo u postupku kupoprodaje nekretnina te kao konačan rezultat samo uplatimo kupoprodajnu cijenu na njihov račun  primjer... evo  jedne takve   Punomoći na arapskom pismu  iz Izraela kojom nas je prodavatelj iz Rijeke koji živi u Izraelu opunomoćio da mu prodamo stan na Vojaku...
 • vođenje kupaca u Vašu nekretninu sa agentima koji se pri ulazku u Vašu nekretninu legitimiraju s licencom za prodaju i službenim brojem dobivenim od strane Ministarstva gospodarstva
 • u što kraćem vremenskom periodu pronalaženje kupca za Vašu nekretninu
 • provjeru vlasničke dokumentacije Vaše nekretnine
 • skrećemo Vam pažnju na eventualne pravne nedostatke na Vašoj nekretnini u svrhu čega Vas pravno savjetujemo kako iste rješiti
 • upisujemo pozitivnu zabilježbu za Vašu nekretninu (da je za nekretninu izdana uporabna dozvola)
 • ishodujemo  uknjižbu Vaše nekretnine na Vaše ime (u slučaju da ste vanknjižni vlasnik), ishodujemo sve vrste Pisma namjere za nekretnine opterećene bilo kakvom hipotekom
 • upoznajemo Vas kao prodavatelja nekretnine sa trenutnom tržišnom situacijom po principu ponude-potražnje
 • pripremamo Vas i upozoravamo na sve okolnosti i postupke kojih se trebate držati u  postupku kupoprodaje koji kada kupac ima gotovinu traje do 7 dana, a u slučaju isplate kupoprodajne cijene iz kredita što je najčešći slučaj, a za prodavatelje vrlo nesiguran i neizvjestan jer traje od 2-3 mjeseca
 • izrađujemo  za Vas bilu koju vrstu pravnog akta koja se tiče prodaje Vaše nekretnine:sastav Punomoći,Ugovora o pologu, Kaparnog ugovora, Kupoprodajnog ugovora, Tabularne isprave, i dr.
 • vršimo prijenos prava vlasništva po obavljenoj kupoprodaji Vaše nekretnine s Vašeg imena na ime novog vlasnika
 • vršimo prijenos svih  režiski troškova po uplati Vama kupoprodajne cijene, s Vašeg imena na ime novog vlasnika