Contacts

CONSENSUS NEKRETNINE d.o.o.
Ignacija Henckea 1
51 000 Rijeka

Phone: + 385 51 332 368, +385 51 324 049

E-mail: info@consensus-nekretnine.hr
www.consensus-nekretnine.hr

RADNO VRIJEME
ponedjeljak - petak
od 8 h -17 h (ostalo vrijeme po najavi i dogovoru)

PRAVNA SLUŽBA

Mr.sc. Novella Bačinović dipl.iur.
pravnik i direktor tvrtke
novella@consensus-nekretnine.hr

TAJNIŠTVO

info@consensus-nekretnine.hr

CONSENSUS NEKRETNINE D.O.O. licencirana je agencija za promet nekretnina temeljem Rješenja  Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva pod brojem: KLASA: UP/I-330-01/09-01/1484, Ur.br.: 526-05-01/2-09-5, Registarski broj upisa:709/2009
Potpisnik smo Pravila poslovanja Hrvatske gospodarske komore pod brojem:564-10
Uspješno završena obvezujuća edukacija od strane predstavnika Ministarstva financija RH-"Provođenje mjera,radnji,postupaka za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i financiranje terorizma kod posrednika u promet nekretninama".

OSNOVNI PODACI

TVRTKA: CONSENSUS NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću za promet nekretninama CONSENSUS NEKRETNINE D.O.O.
Registracija: Trgovački sud Rijeka
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u gotovini
MBS: 2018624
OIB: 88216523120
TRANSAKCIJSKI RAČUN: Hypo Alpe Adria bank
IBAN: HR1825000091101212509
SWIFT:
DIREKTOR: Mr.sc.Novella Bačinović dipl.iur. zastupa tvrtku samostalno i pojedinačno